Anasayfa MENU
Müşteri Hizmetleri:
Anasayfa MENU

Gizlilik Sözleşmesi

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), [brandaciniz.com] ("Şirket") ile [Kullanıcı Adı veya İlgili Tarafların Adı] ("Kullanıcı") arasında, Kullanıcı'nın Şirket'in sağladığı hizmetlerle ilgili olarak paylaşılan bilgilerin gizliliği ve korunması üzerine anlaşmaya dayanmaktadır. 1. TANIMLAR 1.1. "Gizli Bilgiler"; Kullanıcı'nın Şirket ile paylaştığı, yazılı veya sözlü olarak iletilen, ticari veya teknik nitelikte, gizli ve değerli bilgileri ifade eder. 1.2. "Yetkili Taraflar"; Şirket'in çalışanları, danışmanları, taşeronları ve Şirket ile paylaşılan bilgilere erişime ihtiyaç duyan diğer tarafları ifade eder. 2. GİZLİLİK KAPSAMI 2.1. Gizli Bilgiler: Kullanıcı, Şirket ile paylaştığı Gizli Bilgilerin gizli kalmasını sağlamak amacıyla her türlü makul önlemi alacaktır. 2.2. Kullanım Amaçları: Şirket, Gizli Bilgileri yalnızca Kullanıcı'nın hizmetlerinden yararlanması ve bu Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar için kullanacaktır. 3. BİLGİ PAYLAŞIMI VE KORUMA 3.1. Üçüncü Şahıslara Açıklama: Şirket, Kullanıcı'nın izni olmaksızın Gizli Bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. 3.2. Yetkili Taraflar: Şirket'in Yetkili Tarafları, Gizli Bilgilere erişim sağlayabilir ancak bu erişim sadece iş yapmak için gereklidir ve Gizli Bilgilerin gizliliğine saygı gösterilir. 3.3. Hukuki Yükümlülük: Şirket, yürürlükteki yasalara uygun olarak Gizli Bilgileri açıklama hakkına sahiptir. 4. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Bu Sözleşme, taraflardan biri tarafından yazılı olarak sonlandırılmadıkça devam edecektir. Sözleşmenin sona ermesi, Gizli Bilgilerin korunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 5. GENEL HÜKÜMLER 5.1. Değişiklikler: Bu Sözleşme, tarafların yazılı onayı olmadan değiştirilemez. 5.2. Yürürlük Tarihi: Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu Gizlilik Sözleşmesi, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve güven esasına dayanarak düzenlenmiştir. [Şirket Adı] [Şirket Adı ve İmza] [Kullanıcı Adı veya İlgili Tarafların Adı] [Kullanıcı Adı ve İmza] Tarih: [Tarih]