Anasayfa MENU

Kullanım Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Şirket Adı] ("Şirket") ve bu platforma erişen kullanıcılar ("Kullanıcı") arasında, şirketin sunduğu hizmetleri kullanım şartlarını belirlemek üzere yapılmıştır. 1. Sözleşmenin Tarafları: 1.1. Şirket: [Şirket Adı] [Adres] [Vergi Kimlik Numarası] [Telefon] [E-posta] 1.2. Kullanıcı: [Kullanıcı Adı veya Şirket Adı] [Adres] [Telefon] [E-posta] 2. Hizmetin Kapsamı: 2.1. Şirket, kullanıcılara [brandaciniz.com] üzerinden [branda] sağlar. 2.2. Kullanıcı, Şirket'in sağladığı hizmetleri, bu sözleşme ve ilgili diğer politika ve kurallara uygun olarak kullanmalıdır. 3. Kullanıcı Hesabı: 3.1. Kullanıcı, hizmetleri kullanmak için bir hesap oluşturmalı ve hesap bilgilerini güncel tutmalıdır. 3.2. Kullanıcı, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalı ve güvenliği konusunda sorumluluk taşımalıdır. 4. Kullanım Şartları: 4.1. Kullanıcı, hizmetleri sadece yasal amaçlar doğrultusunda kullanmalıdır. 4.2. Kullanıcı, Şirket'in diğer kullanıcılara veya üçüncü şahıslara karşı haklarına saygı göstermelidir. 5. Gizlilik ve Güvenlik: 5.1. Şirket, Kullanıcı'nın kişisel bilgilerini [Gizlilik Politikası] doğrultusunda işleyecektir. 5.2. Kullanıcı, Şirket'in güvenlik politikalarına ve önlemlerine uymalıdır. 6. İptal ve Sonlandırma: 6.1. Şirket, herhangi bir zamanda, neden belirtmeksizin kullanıcının hesabını askıya alabilir veya sonlandırabilir. 6.2. Kullanıcı, hesabını iptal etmek istediğinde, Şirket'in belirlediği prosedürleri takip etmelidir. 7. Sorumluluk Sınırlamaları: 7.1. Şirket, platformun kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı sorumluluklardan muaftır. 7.2. Kullanıcı, Şirket'e veya diğer kullanıcılara karşı zarar veya kayıplardan sorumlu olabilir. 8. Değişiklikler: 8.1. Şirket, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda güncelleme hakkına sahiptir. 8.2. Güncellenmiş sözleşme, Şirket tarafından belirlenen tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu sözleşme, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve güven esasına dayanarak düzenlenmiştir. [Şirket Adı] [Şirket Adı ve İmza] [Kullanıcı Adı] [Kullanıcı Adı ve İmza] Tarih: [Tarih]